Erik Ahrsjö
Erik Ahrsjö
070-713 56 96
erik.ahrsjo@rightfm.se
Märit Ahrsjö
Märit Ahrsjö
070-755 70 26
marit.ahrsjo@rightfm.se
Anders Colbing
Anders Colbing
073-910 99 77
anders.colbing@rightfm.se

I samband med Sundbybergs Stads nya stadshus har vi jobbat med lokalplanering, inventering, flyttlogistik, FM-koncept och organisation under hela 2013. Uppdraget har fortsatt under 2014 med flyttlogistik och planering för ett antal skolor inom Sundbybergs stad. Vi har verkat som projektledare och med i olika delprojekt samt analyserat specifika frågor.

Vi har haft förtroendet att hjälpa MTR med lokalplanering, inredning, flyttlogistik och flytt när MTR flyttade till nya lokaler hösten 2012. Uppdraget genomfördes effektivt och lösningen blev mycket lyckad.

Merparten av FM-verksamheten inom WSP Sverige utförs av extern FM-leverantör. WSP har valt att outsourca sin beställarfunktion till Rightfm. Tillsammans med uppdraget att vara Facility Manager på plats för WSPs Globen kontor med närmare 1.000 arbetsplatser ska vi utveckla FM-leveransens kvalitet och omfattning.

Vi har hjälpt flera bolag nom ABB-koncernen med lokalplanering, inventeringar, flyttlogistik, inköp och operativt planerat och arbetslett de fysiska flyttarna. Uppdragen har utförts både i Ludvika och Västerås from 2008 och löpande tv.

Inom LRF-koncernen är ByGruppen, fd Sånga-Säby Kurs och konferens, det interna FM-bolaget. ByGruppen har uppdrag att leverera FM till LRFs två fastigheter och ca 600 arbetsplatser på Franzéngatan i Stockholm. Vi har stötat både LRFs Facility Manager och Bygruppen i arbetet med avtal, SLA, ekonomi, uppföljning etc.

Fazerkoncernen erbjuder bageri-, kex- och konfektyrprodukter samt måltidstjänster. Vi har uppdrag att bistå Fazer med strategier, analyser och anbud i samband med FM-upphandlingar.

Vi har haft förmånen att jobba tillsammans med Praktikertjänst under många år. De olika FM-uppdragen har avsett, flyttplanering, inredning, FM-organisation, analyser av kostnader och servienivåer.

En komplicerad lab verksamhet som Unilab utför på uppdrag av flera sjukhus kräver kunskap och erfarenhet när den ska flyttas. Vi fick förtroendet att planera och genomföra Unilabs flytt till nya lokaler under 2013/14.

Vi har för riksbanken utfört flera FM-uppdrag. Det avser organsiation, analyser av kostnader och servicenivåer, SLA och avtal, upphandlingar.


I samband med Unionens tillväxt har vi varit projektledare för Unionens lokalförändringsprojekt. Det inkluderar, analys av nuläget, förslag på alternativa framtida lokallösningar, tid- och aktivitetsplaner. Projektet är utfört under 2014.

E.On har valt att köpa alla FM-tjänster. I samband med en ny upphandling under 2014/15 har vi tillsammans med E.On:s beställarorganisation strukturerat och arbetat fram upphandlingsunderlaget för alla servicetjänster både arbetsplatsrelaterade och fastighetstjänster.

Facility Manager på plats för Nynas koncernen i Sverige. I samband med Nynas utveckling har vi haft uppdrag att vara Facility Manager på plats för att etablera en ny FM-organisation, nya rutiner och arbetsmetoder, stöd vid FM-relaterade upphandlingar etc. Uppdraget har sedan växlat över till att vara externt stöd för FM-funktionen. Projektet påbörjades 2011.

Vad menar vi med Facility Management (FM)?

FM avser styrning och ledning av de resurser och tjänster som krävs för att ett företag eller organisation, en fastighet och verksamheten i den ska fungera effektivt.

FM-tjänsterna kan indelas i:

  • Fastighetsanknutna tjänster hårda tjänster, ex fastighetsskötsel, energioptimering, säkerhet etc

  • Arbetsplatsanknutna tjänster sk mjuka tjänster, ex. lokalvård, reception, inredning, lokalplanering etc.

I den europeiska standarden för FM, EN 15221, definieras FM på följande sätt:

  • integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities

  • I den svenska SIS standarden, definieras FM som:


  • integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättra effektiviteten hos kärnverksamheten.

Facility Management och Facilities Management används synonymt och har samma betydelse i standarden. Begreppen sägs ha sitt ursprung i USA under 1980 FM kan bedrivas i egen regi eller vara outsourcat till en specialist. Facility Services, utförandet av tjänsterna utförs ofta av en eller flera externa tjänste leverantörer. Detta har skett genom en utsourcing process.

Facility Management på Svenska är en bok av Erik Ahrsjö och behandlar FM i stort och smått, förklarar begrepp, olika FM-lösningar och inte minst utvecklingen inom FM samt förklarar vad FM är.


Nedan följer ett utdrag från boken.

Bokomslag för Facility Management på Svenska

Att vara Facility Manager innebär att man har ett stort ansvar för många olika tjänster. Det handlar i stort sett om att driva en modern diversehandel i tjänster och varor. Erik Ahrsjö
Utdrag ur Facility Management på Svenska